Zobacz oddział w Warszawie
ul. Łodygowa 44, 03 - 687 Warszawa

Zobacz oddział w Pruszkowie
ul. Staszica 1B, 05 - 800 Pruszków

Oferta

Produkcja, regeneracja i wyważanie wałów napędowych dla motoryzacji i przemysłu, w tym do wszystkich typów pojazdów użytkowych, maszyn roboczych, koparek, ładowarek oraz pojazdów szynowych.

Oferujemy także złącza przesuwne - kliknij aby sprawdzić szczegóły

Podstawowe rodzaje wykonań wałów napędowych:

  • Dwuczęściowy z podporą pośrednią

  • Główny z wyrównaniem długości

  • Bez wyrównania długości z podporą

  • Krótkie z wyrównaniem długości

 

Wielkość Mmax ß La1 La2 L1 L2 L3 R M K
[N×m]  [o [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
MX10 1200 20 50 - 185 - - 70 45 -
MX15 2400 25 60 - 225 - - 100> 50 91,5
MX20 3500 25 70 30 303 140 172 95 40 -
MX25 5000 25 70 30 313 145 188 111 56 95
MX30 6500 25 70 30 319 158 189 125 58 95
MX35 10000 25 80 30 370 180 219 142 75 95
MX40 14000 25 80 55 357 200 247 158 90 100
MX45 17000 25 80 55 379 207 262 172 95 100
MX50 21000 25 80 55 367 195 292 178 100 107
MX55 25000 25 80 55 402 217 283 178 105 107

 

Mmax - moment maksymalny   R - średnica wirowania przegubu
ß - kąt wychylenia przegubu   L1,2,3 - długości minimalne
La1, La2 - wyrównanie długości (min.)      


UWAGA:
Podane wartości są wielkościami podstawowymi. Poza wyżej wymienionymi produkujemy wały
napędowe o kącie wychylenia przegubu b=35/44o oraz wyrównaniu długości La1=110/180 [mm],
a także bez wyrównania długości.

  ISO 7646
DIN
ISO 7647
SAE
ISO 12667
KV-70
MX10 A [mm] 90 87,3  
ß [o] 18/20 18/20  
M [mm] 48 48  
H x I [mm/-] 8,1/4 8,1/4  
MX15 A [mm] 100 97  
ß [o] 25 25  
M [mm] 48/52 48/52  
H x I [mm/-] 8,1/6 10,1/-  
MX20 A [mm] 120 116  
ß [o] 25 25  
M [mm] 50/70 50/70  
H x I [mm/-] 10,1/8 12,1/4  
MX25 A [mm] 150 146  
ß [o] 25/35 25/35  
M [mm] 50/72 50/72  
H x I [mm/-] 10,1/12,1/8 12,1/4  
MX30 A [mm] 150 174,5  
ß [o] 25/35 25/35  
M [mm] 70/90 70/90  
H x I [mm/-] 12,1/8 10,1/8  
MX35 A [mm] 165 203,2 120
ß [o] 25/35 25/35 25
M [mm] 75/95 75/95 75
H x I [mm/-] 14,1/8 10,1/8 11/4
MX40 A [mm] 165 203,2 150
ß [o] 25/44 25/44 25
M [mm] 90/102 80/100 82
H x I [mm/-] 14,1/16,1/8 10,1/8 13/4
MX45 A [mm] 180 203,2 180
ß [o] 25/35 25/35 25/44
M [mm] 87/105 87 87/105
H x I [mm/-] 14,1/16,1/10 10,1/8 15/4
  MX50   A [mm] 180 203,2 180
ß [o] 25/35 25/35 25
M [mm] 85/100 76,5/95  
H x I [mm/-] 14,1/16,1/10 12,1/12 15/4
MX55 A [mm] 180 203,2 180
ß [o] 25/35 25/35 25/35
M [mm] 105/115 92 92/102
 H x I [mm/-]  16,1/10 12,1/12 15/4